Pesticidy v podzemní vodě – podrobně

V souvislosti s rozmáhajícím se pěstováním některých plodin (řepka, řepa, kukuřice, brambory, slunečnice, obilniny a další) se zvyšuje možnost znečištění podzemních vod, zdrojů vody a studní v okolí polí.

Na základě pravidelných měření ČHMÚ jsme vytipovali nejčastěji se vyskytující herbicidy a jejich použití v souvislosti s pěstováním některých rostlin.

Sestavili jsme dva balíčky pesticidů:

 • základní, obsahující pesticidy, používané u řepky, kukuřice a řepy
 • rozšířený, obsahující navíc pesticidy, používané u brambor, slunečnice a obilnin

Základní balíček pesticidů (ZBP) – 999 Kč

Základní balíček pesticidů (ZBP) obsahuje všechny nejčastější pesticidy, používané při pěstování řepky, kukuřice a řepy. Konkrétně:

 • Acetochlor – řepka, kukuřice
 • Alachlor – řepka
 • Atrazin a jeho metabolity – kukuřice
 • Chloridazon – řepa
 • Metolachlor – řepka, řepa, kukuřice
 • Metazachlor – řepka
 • Terbutylazin – kukuřice

Rozšířený balíček pesticidů (RBP) – 1299 Kč

Rozšířený balíček pesticidů (RBP) obsahuje veškeré pesticidy ze základního balíčku, plus navíc triazínové pesticidy, které se v českém zemědělství také využívají, zejména u brambor, slunečnice,  obilnin.

 • Acetochlor – řepka, kukuřice
 • Alachlor – řepka
 • Atrazin a jeho metabolity – kukuřice
 • Chloridazon – řepa
 • Metolachlor – řepka, řepa, kukuřice
 • Metazachlor – řepka
 • Terbutylazin – kukuřice
 • Prometryn – řepka, obilniny, brambory, kukuřice
 • Propazin – likvidace plevele u silnic, nátěrové hmoty budov
 • Simazin – kukuřice, brambory, vojtěška
 • Terbutryn – obilí, brambory, slunečnice
 • Ametryn – obilniny, brambory, kukuřice

Výhodný kombinovaný balíček ZBP s chemickým a bakteriologický rozborem vody – 2399 Kč

Ještě jste nikdy rozbor vody ve vaší studně neprováděli? Využijte náš cenově výhodný balíček Prvního rozboru vody (tj. chemického a bakteriologického rozboru) a stanovení pesticidů!

Běžná cena by byla 1499 Kč za První rozbor + 999 Kč za základní balíček pesticidů = 2498 Kč. Zvýhodněná cena je 2399 Kč, ušetříte tedy 99 Kč.

Získáte tak širší informaci o vaší vodě!


Kdy pesticidy zjišťovat?

Aktuální je zjišťování možného znečištění právě na jaře a v létě. V současnosti používané herbicidy (pesticidy) se totiž poměrně rychle rozkládají a mimo sezonu pěstování příslušných rostlin je velmi malá pravděpodobnost, že budou ve vodách zaznamenány.


Potřebujete poradit?

Zavolejte na telefon 266 316 272 nebo vyplňte tento formulář.